کتابی است برای لذت بردنِ آنان که آمار می‌دانند؛

هشداری است برای بیدار شدن آن‌ها که بی‌محابا در دنیای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به پیش می‌روند؛

مایه فروتنی و اندیشیدن است برای آن‌ها که در زندگی به توفیق رسیده‌اند و توفیق خود را تمام و کمال به شایستگی‌هایشان نسبت می‌دهند؛

مرهمی است برای زخمِ آنان که دست سرنوشت، ناگهان طومار زندگی بسامان ایشان را درهم پیچیده است؛

لحظات دلنشینی است برای کسانی که مشتاق شنیدن حکمت ناب از زبان بزرگان ادبیات و فلسفه باستان هستند؛

و در یک کلام، شرح چیره دستانه تراژدی در دنیای سهام سرمایه‌گذاری است.

کتابی است برای لذت بردنِ آنان که آمار می‌دانند؛

هشداری است برای بیدار شدن آن‌ها که بی‌محابا در دنیای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به پیش می‌روند؛

مایه فروتنی و اندیشیدن است برای آن‌ها که در زندگی به توفیق رسیده‌اند و توفیق خود را تمام و کمال به شایستگی‌هایشان نسبت می‌دهند؛

مرهمی است برای زخمِ آنان که دست سرنوشت، ناگهان طومار زندگی بسامان ایشان را درهم پیچیده است؛

لحظات دلنشینی است برای کسانی که مشتاق شنیدن حکمت ناب از زبان بزرگان ادبیات و فلسفه باستان هستند؛

و در یک کلام، شرح چیره دستانه تراژدی در دنیای سهام سرمایه‌گذاری است.

این کتاب برساختۀ کسی است که از یک‌ سو سوداگری اهل ریاضیات و گریزان از یاوه (به‌قول خودش «متخصص نااطمینانی») است و عمرش را به تلاش برای مقاومت در برابر فریب‌ خوردن از تصادفی بودن امور و کلک زدن به احساسات مرتبط با نااطمینانی گذرانده است؛ و از سوی دیگر، انسانی شیفتۀ زیبایی‌ها و واله ادبیات است که دوست دارد از هر یاوه‌ای که ظریف، پالوده، اصیل و خوش‌ذوق باشد، فریب بخورد. من قادر نیستم که از فریبِ امور تصادفی دور بمانم؛ تنها کاری که از دستم برمی‌آید، منحصر کردن این گرفتاری به قلمرویی است که قدری رضایت زیبایی‌شناسانه به ارمغان بیاورد.

بیشتر بخوانید...

ما تقریباً دربارۀ هر موضوعی، نقش تصادفی بودن را کمتر از واقع ارزیابی می‌کنیم. شاید این نکته ارزش نوشتن یک کتاب را نداشته باشد، مگر نویسندۀ کتاب، متخصصی باشد که احمق‌ترین احمق‌هاست. شوربختانه علم، تازه در سال‌های اخیر بوده که توانسته است از عهدۀ درک تصادفی بودن‌ها برآید (رشد اطلاعات موجود، بر رشد همهمه‌ها و وزوزها پیشی گرفته است). نظریۀ احتمال در حوزۀ ریاضیات، تازه‌وارد است و کاربرد احتمال در حوزۀ عمل در جایگاه یک رشتۀ دانشگاهی، تقریباً وجود ندارد.

ما تقریباً دربارۀ هر موضوعی، نقش تصادفی بودن را کمتر از واقع ارزیابی می‌کنیم. شاید این نکته ارزش نوشتن یک کتاب را نداشته باشد، مگر نویسندۀ کتاب، متخصصی باشد که احمق‌ترین احمق‌هاست. شوربختانه علم، تازه در سال‌های اخیر بوده که توانسته است از عهدۀ درک تصادفی بودن‌ها برآید (رشد اطلاعات موجود، بر رشد همهمه‌ها و وزوزها پیشی گرفته است). نظریۀ احتمال در حوزۀ ریاضیات، تازه‌وارد است و کاربرد احتمال در حوزۀ عمل در جایگاه یک رشتۀ دانشگاهی، تقریباً وجود ندارد.

این کتاب برساختۀ کسی است که از یک‌ سو سوداگری اهل ریاضیات و گریزان از یاوه (به‌قول خودش «متخصص نااطمینانی») است و عمرش را به تلاش برای مقاومت در برابر فریب‌ خوردن از تصادفی بودن امور و کلک زدن به احساسات مرتبط با نااطمینانی گذرانده است؛ و از سوی دیگر، انسانی شیفتۀ زیبایی‌ها و واله ادبیات است که دوست دارد از هر یاوه‌ای که ظریف، پالوده، اصیل و خوش‌ذوق باشد، فریب بخورد. من قادر نیستم که از فریبِ امور تصادفی دور بمانم؛ تنها کاری که از دستم برمی‌آید، منحصر کردن این گرفتاری به قلمرویی است که قدری رضایت زیبایی‌شناسانه به ارمغان بیاورد.

ما تقریباً دربارۀ هر موضوعی، نقش تصادفی بودن را کمتر از واقع ارزیابی می‌کنیم. شاید این نکته ارزش نوشتن یک کتاب را نداشته باشد، مگر نویسندۀ کتاب، متخصصی باشد که احمق‌ترین احمق‌هاست. شوربختانه علم، تازه در سال‌های اخیر بوده که توانسته است از عهدۀ درک تصادفی بودن‌ها برآید (رشد اطلاعات موجود، بر رشد همهمه‌ها و وزوزها پیشی گرفته است). نظریۀ احتمال در حوزۀ ریاضیات، تازه‌وارد است و کاربرد احتمال در حوزۀ عمل در جایگاه یک رشتۀ دانشگاهی، تقریباً وجود ندارد.

بنر-اینفوگرفیک-فریفته

کتاب فریفته تصادف سه بخش دارد:
نخستین بخش تامل در هشدار سولون است؛ زیرا شلیک او به رخدادهای نادر، به شعارالعمرِ من خود من تبدیل شد. 
در بخش دوم مجموعه‌ای از تورش‌های احتمالاتی را ارائه کرده‌ام که در حرفه خودم درباره ی بررسی تصادفی بودن با آن‌ها برخورد کرده‌ام ( و آزارم داده‌اند.) این تورش‌ها هنوز هم مرا گول می‌زنند.
بخش سوم نتیجه گیری و ختم کتاب با افشاگری‌هایی است که طبق آن ها شاید برای خلاص شدن انسانیت، به کار و تحقیق نیاز نداشته باشیم؛ برای هدف، به حقه و ترفند – و نه کمک های اخلاقی و موعظه- نیاز داریم. طبق معمول بزرگ تر ها و ریش سفیدها می توانند با حقه ها ی خود ما را یاری کنند.

درباره‌ی نویسنده

نسیم نیکلاس طالب، نویسنده و تحلیل‌گر پُرآوازه‌ی ریسک است که نیازی به معرفی ندارد. طالب از آن تیپ‌های شخصیتی منحصربه‌فرد است که طرز فکر و مفاهیم ذهنی بدیع او تنها با خواندن یکی از آثارش در ذهن مخاطب ماندگار می‌شود. نسیم طالب، انسانی سرسخت است که خوب می‌داند چه می‌گوید و به آسانی از باورهایش دست نمی‌کشد.

کانون افکار طالب در تمام نوشته‌ها، کتاب‌ها و مصاحبه‌هایش، «ریسک» و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده‌ی زندگی است. طالب احیاکننده‌ی دوراندیشی و هشدارهای حکمای یونان و روم باستان است و چون با زیر و بم ادبیات کلاسیک آشناست، در کارهایش دم‌به‌دم از حکمت‌های موجود در آن آثار ادبی، از اساطیر و افسانه‌های کهن، و از آن مصیبت احتمالی قریب‌الوقوع که شاید همین فردا در زندگی هرکس رخ دهد، سخن می‌گوید. طالب هشداردهنده‌ی تراژدی است و به ویژه در زندگی شخصی و حرفه‌ایش تلاش کرده تا با دانش آماری و ریاضیاتی‌اش، هرچه که می‌تواند از تراژدی‌ها و زیان‌های بزرگ دوری کند؛ هرچند که می‌داند هیچ انسانی از این لحاظ مصونیت مطلق ندارد. نسیم طالب نخستین شرح کلی از این چارچوب ادبی-آماری-سرمایه‌گذاری خود را در کتاب …

بیشتر بخوانید...

«فریفته‌ی تصادف: نقش پنهان بخت و اقبال در زندگی و بازارها» بیان کرد. این کتاب عصاره‌ی تمام حرف‌های او تا به امروز و خلاصه‌ی مفیدی از تمام کتاب‌های بعدی وی را در بر دارد، ولی از آنجا که تب ترجمه آثار غیرفارسی در ایران بسیار به هیاهو و جدید بودن کتاب‌ها معطوف است و همیشه لشکر ناشران و مترجمان ایرانی در کمین هستند تا آخرین کتب روز را بلافاصله ترجمه کنند، این گوهر بی‌بدیل تا همین اواخر برای خواننده‌ی فارسی‌زبان ناشناخته باقی مانده بود. خوشبختانه این کتاب به‌تازگی با ترجمه‌ی اصلان قودجانی در انتشارات کتابسرای میردشتی به چاپ رسیده و ترجمه‌ی روانی دارد که از دشواری‌های نگارش عجیب‌وغریب طالب، جان به در برده و قالب سالم فارسی یافته است.

طالب چنان‌که گفته شد، انسان عجیبی است و نثر عجیبی هم دارد. او بر حفظ نثر عجیب خود و جلوگیری از دستکاری‌شدن آن از سوی ویراستاران هم اصرار دارد. این ویژگی در کنار انبوهی از اصطلاحات خودساخته و سیل اسامی تاریخی که در نوشته‌های او هست، متن او را حتی برای خوانندگان انگلیسی نیز دشوار می‌کند و ترجمه آثارش را قدری سخت می‌سازد. با این حال گویی «فریفته‌ی تصادف» تا حد امکان بر سد بلند دشوارنویسی طالب و دام‌هایی که مترجمان ناکاربلد را زمین‌گیر می‌کند، فائق آمده و مترجم توانسته است ضمن وفاداری به قالب نگارش طالب، مفاهیم را بدون رد پای ترجمه تحت‌اللفظی و معادل‌های لفظ‌به‌لفظ که در بسیاری از ترجمه‌های قبلی طالب دیده می‌شوند، به فارسی برگرداند.

نسیم نیکلاس طالب، نویسنده و تحلیل‌گر پُرآوازه‌ی ریسک است که نیازی به معرفی ندارد. طالب از آن تیپ‌های شخصیتی منحصربه‌فرد است که طرز فکر و مفاهیم ذهنی بدیع او تنها با خواندن یکی از آثارش در ذهن مخاطب ماندگار می‌شود. نسیم طالب، انسانی سرسخت است که خوب می‌داند چه می‌گوید و به آسانی از باورهایش دست نمی‌کشد.

کانون افکار طالب در تمام نوشته‌ها، کتاب‌ها و مصاحبه‌هایش، «ریسک» و رویدادهای…

بیشتر بخوانید...

پیش‌بینی‌نشده‌ی زندگی است. طالب احیاکننده‌ی دوراندیشی و هشدارهای حکمای یونان و روم باستان است و چون با زیر و بم ادبیات کلاسیک آشناست، در کارهایش دم‌به‌دم از حکمت‌های موجود در آن آثار ادبی، از اساطیر و افسانه‌های کهن، و از آن مصیبت احتمالی قریب‌الوقوع که شاید همین فردا در زندگی هرکس رخ دهد، سخن می‌گوید. طالب هشداردهنده‌ی تراژدی است و به ویژه در زندگی شخصی و حرفه‌ایش تلاش کرده تا با دانش آماری و ریاضیاتی‌اش، هرچه که می‌تواند از تراژدی‌ها و زیان‌های بزرگ دوری کند؛ هرچند که می‌داند هیچ انسانی از این لحاظ مصونیت مطلق ندارد. نسیم طالب نخستین شرح کلی از این چارچوب ادبی-آماری-سرمایه‌گذاری خود را در کتاب «فریفته‌ی تصادف: نقش پنهان بخت و اقبال در زندگی و بازارها» بیان کرد.

این کتاب عصاره‌ی تمام حرف‌های او تا به امروز و خلاصه‌ی مفیدی از تمام کتاب‌های بعدی وی را در بر دارد، ولی از آنجا که تب ترجمه آثار غیرفارسی در ایران بسیار به هیاهو و جدید بودن کتاب‌ها معطوف است و همیشه لشکر ناشران و مترجمان ایرانی در کمین هستند تا آخرین کتب روز را بلافاصله ترجمه کنند، این گوهر بی‌بدیل تا همین اواخر برای خواننده‌ی فارسی‌زبان ناشناخته باقی مانده بود. خوشبختانه این کتاب به‌تازگی با ترجمه‌ی اصلان قودجانی در انتشارات کتابسرای میردشتی به چاپ رسیده و ترجمه‌ی روانی دارد که از دشواری‌های نگارش عجیب‌وغریب طالب، جان به در برده و قالب سالم فارسی یافته است.

طالب چنان‌که گفته شد، انسان عجیبی است و نثر عجیبی هم دارد. او بر حفظ نثر عجیب خود و جلوگیری از دستکاری‌شدن آن از سوی ویراستاران هم اصرار دارد. این ویژگی در کنار انبوهی از اصطلاحات خودساخته و سیل اسامی تاریخی که در نوشته‌های او هست، متن او را حتی برای خوانندگان انگلیسی نیز دشوار می‌کند و ترجمه آثارش را قدری سخت می‌سازد. با این حال گویی «فریفته‌ی تصادف» تا حد امکان بر سد بلند دشوارنویسی طالب و دام‌هایی که مترجمان ناکاربلد را زمین‌گیر می‌کند، فائق آمده و مترجم توانسته است ضمن وفاداری به قالب نگارش طالب، مفاهیم را بدون رد پای ترجمه تحت‌اللفظی و معادل‌های لفظ‌به‌لفظ که در بسیاری از ترجمه‌های قبلی طالب دیده می‌شوند، به فارسی برگرداند.

نسیم نیکلاس طالب، نویسنده و تحلیل‌گر پُرآوازه‌ی ریسک است که نیازی به معرفی ندارد. طالب از آن تیپ‌های شخصیتی منحصربه‌فرد است که طرز فکر و مفاهیم ذهنی بدیع او تنها با خواندن یکی از آثارش در ذهن مخاطب ماندگار می‌شود. نسیم طالب، انسانی سرسخت است که خوب می‌داند چه می‌گوید و به آسانی از باورهایش دست نمی‌کشد.

کانون افکار طالب در تمام نوشته‌ها، کتاب‌ها و مصاحبه‌هایش، «ریسک» و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده‌ی زندگی است.

بیشتر بخوانید...

طالب احیاکننده‌ی دوراندیشی و هشدارهای حکمای یونان و روم باستان است و چون با زیر و بم ادبیات کلاسیک آشناست، در کارهایش دم‌به‌دم از حکمت‌های موجود در آن آثار ادبی، از اساطیر و افسانه‌های کهن، و از آن مصیبت احتمالی قریب‌الوقوع که شاید همین فردا در زندگی هرکس رخ دهد، سخن می‌گوید. طالب هشداردهنده‌ی تراژدی است و به ویژه در زندگی شخصی و حرفه‌ایش تلاش کرده تا با دانش آماری و ریاضیاتی‌اش، هرچه که می‌تواند از تراژدی‌ها و زیان‌های بزرگ دوری کند؛ هرچند که می‌داند هیچ انسانی از این لحاظ مصونیت مطلق ندارد.

نسیم طالب نخستین شرح کلی از این چارچوب ادبی-آماری-سرمایه‌گذاری خود را در کتاب «فریفته‌ی تصادف: نقش پنهان بخت و اقبال در زندگی و بازارها» بیان کرد. این کتاب عصاره‌ی تمام حرف‌های او تا به امروز و خلاصه‌ی مفیدی از تمام کتاب‌های بعدی وی را در بر دارد، ولی از آنجا که تب ترجمه آثار غیرفارسی در ایران بسیار به هیاهو و جدید بودن کتاب‌ها معطوف است و همیشه لشکر ناشران و مترجمان ایرانی در کمین هستند تا آخرین کتب روز را بلافاصله ترجمه کنند، این گوهر بی‌بدیل تا همین اواخر برای خواننده‌ی فارسی‌زبان ناشناخته باقی مانده بود. خوشبختانه این کتاب به‌تازگی با ترجمه‌ی اصلان قودجانی در انتشارات کتابسرای میردشتی به چاپ رسیده و ترجمه‌ی روانی دارد که از دشواری‌های نگارش عجیب‌وغریب طالب، جان به در برده و قالب سالم فارسی یافته است.

طالب چنان‌که گفته شد، انسان عجیبی است و نثر عجیبی هم دارد. او بر حفظ نثر عجیب خود و جلوگیری از دستکاری‌شدن آن از سوی ویراستاران هم اصرار دارد. این ویژگی در کنار انبوهی از اصطلاحات خودساخته و سیل اسامی تاریخی که در نوشته‌های او هست، متن او را حتی برای خوانندگان انگلیسی نیز دشوار می‌کند و ترجمه آثارش را قدری سخت می‌سازد. با این حال گویی «فریفته‌ی تصادف» تا حد امکان بر سد بلند دشوارنویسی طالب و دام‌هایی که مترجمان ناکاربلد را زمین‌گیر می‌کند، فائق آمده و مترجم توانسته است ضمن وفاداری به قالب نگارش طالب، مفاهیم را بدون رد پای ترجمه تحت‌اللفظی و معادل‌های لفظ‌به‌لفظ که در بسیاری از ترجمه‌های قبلی طالب دیده می‌شوند، به فارسی برگرداند.

درباره‌ی مترجم

اصلان قودجانی ابتدا در رشته‌ی برق و سپس اقتصاد تحصیل کرده و سال‌هاست که به ترجمه مشغول است. از آخرین کارهای او می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد:

 • آشوب:‌ نقاط عطف برای کشورهای بحران‌زده (طرح نو)
 • انقلاب صنعتی سوم: چگونه قدرت جانبی در حال دگرگون‌سازی انرژی، نظام اقتصادی و کل دنیاست (طرح نو)
 • در مسیر شخصیت (طرح نو)
 • جناب مستطاب حضور در لحظه: چگونه حضور در لحظه به معنویت سرمایه‌داری تبدیل شد (طرح نو)
 • قانون پارکینسون: جستارهایی دربارهٔ توهمات مدیریتی (طرح نقد)
 • خرد نا به روال (طرح نقد)
 • حکومت‌ها چگونه به دنیا می‌نگرند (اتاق بازرگانی ایران)
 • حکومت نامرئی (طرح نو)
 • فریفتهٔ تصادف: نقش پنهان بخت و اقبال در زندگی و بازارها (انتشارات کتابسرای میردشتی)

اصلان قودجانی ابتدا در رشته‌ی برق و سپس اقتصاد تحصیل کرده و سال‌هاست که به ترجمه مشغول است. از آخرین کارهای او می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد:

 • آشوب:‌ نقاط عطف برای کشورهای بحران‌زده (طرح نو)
 • انقلاب صنعتی سوم: چگونه قدرت جانبی در حال دگرگون‌سازی انرژی، نظام اقتصادی و کل دنیاست (طرح نو
بیشتر بخوانید...

اصلان قودجانی ابتدا در رشته‌ی برق و سپس اقتصاد تحصیل کرده و سال‌هاست که به ترجمه مشغول است. از آخرین کارهای او می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد:

 • آشوب:‌ نقاط عطف برای کشورهای بحران‌زده (طرح نو)
 • انقلاب صنعتی سوم: چگونه قدرت جانبی در حال دگرگون‌سازی انرژی، نظام اقتصادی و کل دنیاست (طرح نو
بیشتر بخوانید...
 • در مسیر شخصیت (طرح نو)
 • جناب مستطاب حضور در لحظه: چگونه حضور در لحظه به معنویت سرمایه‌داری تبدیل شد (طرح نو)
 • قانون پارکینسون: جستارهایی دربارهٔ توهمات مدیریتی (طرح نقد)
 • خرد نا به روال (طرح نقد)
 • حکومت‌ها چگونه به دنیا می‌نگرند (اتاق بازرگانی ایران)
 • حکومت نامرئی (طرح نو)
 • فریفتهٔ تصادف: نقش پنهان بخت و اقبال در زندگی و بازارها (انتشارات کتابسرای میردشتی)

برشی از کتاب

برای مطالعه‌ی صفحات اولیه‌ی کتاب، فایل پی‌دی‌اف زیر را ورق بزنید. فایل پی‌دی‌اف را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

برای مشاهده‌ی کتاب کلیک کنید

سفارش آنلاین با ارسال پستی رایگان

فریفته تصادف | جلد سخت

برای دریافت تخفیف ۱۰٪ و خرید این کتاب به ارزش ۱۰۸ هزار تومان

فریفته تصادف | جلد نرم

برای تخفیف ۱۰٪ و خرید این کتاب به ارزش ۸۱ هزار تومان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

جلد سخت

برای دریافت تخفیف ۱۰٪ و خرید این کتاب به ارزش ۱۰۸ هزار تومان

جلد نرم

برای دریافت تخفیف ۱۰٪ و خرید این کتاب به ارزش ۸۱ هزار تومان

کیفیت چاپ

کیفیت در چاپ این کتاب اتفاقی نیست.

نسخه‌ی جلد سخت این کتاب همراه با دوخت و کاغذ بالک، استحکام و دوام بسیاری را برای کتاب به ارمغان آورده و آن را به هدیه‌ای نفیس بدل کرده. در نسخه‌ی جلد نرم این کتاب نیز مقوای ۲۵۰ گرمی به کار رفته و چسب بسیار مرغوب نیز کاغذها را در عطف کتاب به گونه‌ای به هم پیوند داده به سادگی ازهم‌گسسته نخواهد شد. با کاغذ بالک ۶۰ گرمی هم کتابی بسیار سبک را  به دستتان می‌سپاریم تا تجربه‌ای مثال‌‌زدنی در کتابخوانی را برایتان فراهم آوریم.

 

تصاویری از کتاب را ببینید...

خرید مقرون به صرفه

کتاب فریفته‌ی تصادف از آن دسته کتاب‌هایی است که برای همگان، خصوصاً مدیران کسب‌وکارها و فعالان بازار بورس و سرمایه جذابیت خاصی دارد و ما نیز مطالعه‌اش را به هر کتابخوانی توصیه می‌کنیم.

اما شاید شما نیز از آن دسته کتاب‌دوستانی باشید که کتاب‌های دلبندشان را به اطرافیان قرض داده‌اید و یا هرگز پس نگرفته‌اید، یا اینکه آن‌ها را با وضعیتی اسفناک برایتان پس فرستاده‌اند.

اگر شما نیز همچون ما کتاب را بهترین هدیه می‌دانید،  پیشنهاد ویژه‌ای برایتان داریم.

با تهیه‌ی هر دو کتاب، هم در هزینه‌هایتان صرفه‌جویی می‌کنید و هم کتابخانه‌تان را با کتابی بس ارزنده می‌آرایید و هم هدیه‌ای جاویدان را به عزیزتان تقدیم می‌کنید.

آدرس دفتر نشر و پخش: تهران – خیابان انقلاب – خیابان فخررازی – بعد از تقاطع لبافی‌نژاد – نبش کوچه‌ی ماستری فراهانی – پلاک ۱۱ – طبقه اول – واحد ۱ | ایمیل:  mirdashtibookstore@gmail.com | تلفن: ۰۲۱۶۶۴۹۰۶۶۰

طراحی سایت توسط شرکت نما اندیشان

آواتار موبایل
Main Menu x